>> Aktualności » "Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki" - Zapraszamy na szkolenia turystyczne ROT WŁ

"Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki" - Zapraszamy na szkolenia turystyczne ROT WŁ

2011-10-05

Polecamy bardzo atrakcyjną propozycję szkoleń turystycznych realizowanych przez ROT WŁ, którego Członkiem jest Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki.

Gorąco namawiamy do zainteresowania się projektem. Dostępne w nim są szkolenia menadżerskie, zawodowe i językowe.

 


Zapraszam do zapisów! Szczegóły poniżej:

Oto szczegóły:

Zapraszamy pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw na cykl szkoleń menadżerskich, zawodowych i językowych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego z EFS "Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki"...

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego (Lider) wspólnie z Kancelarią Adwokacką „Eurokancelaria Prof. Maria Królikowska-Olczak” (Partner) zaprasza w ramach projektu współfinansowanego z EFS pod nazwą "Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki" na cykl szkoleń realizowanych w trzech modułach: menadżerskim, zawodowym i językowym. Pełen zakres tematyczny wraz z cenami poszczególnych szkoleń umieszczamy w załączeniu poniżej.

Szkolenia rozpoczynają się w październiku 2011r. i będą trwały do czerwca 2012 r. - dofinansowane są w 80% z funduszy UE.

Nasz projekt szkoleniowy skierowany jest do osób pracujących (kobiet i mężczyzn) w mikro i małych firmach na terenie województwa łódzkiego, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nabywając nowe lub rozwijając już posiadane umiejętności. Ponadto od beneficjentów wymagamy:

* ukończenia 18 roku życia,
* posiadania statusu pracownika na podstawie umowy o pracę, bądź statusu właściciela przedsiębiorstwa lub osoby współpracującej/partnera
* zamieszkania i wykonywania pracy na terenie województwa łódzkiego,
* woli do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych,
* chęci zwiększenia swoich szans na konkurencyjnym rynku pracy.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły na podstawie zgłoszenia (poniżej w załącznikach) składanego przez przedsiębiorstwo delegujące na szkolenie swoich pracowników, które mozna do nas dostraczyć na 3 różne sposoby:

1. elektronicznie (skan) – zgłoszenia należy kierować na adres e-mailowy: biuro@szkoleniaturystyka.pl
2. za pośrednictwem poczty – zgłoszenia należy kierować na adres Biura Projektu, Łódź 90-301, ul. Wigury 12a, lok. 101 z dopiskiem "Zgłoszenie do projektu"
3. osobiście – zgłoszenia należy składać w siedzibie Biura Projektu tj. ul. Wigury 12a, lok. 101 (I piętro) w Łodzi od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Projekt „Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VIII, Działania 8.1, Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kontakty do biura projektu:

ul. Wigury 12a, lok. 101 (I piętro), 90-301 Łódź

tel.: 42 636 11 26

email: biuro@szkoleniaturystyka.pl

godziny: pn - pt - 10.00 - 16.00

Tomasz Koralewski - Koordynator projektu - tkoralewski@szkoleniaturystyka.pl

Paweł Źródelski - Asystent koordynatora projektu - pzrodelski@szkoleniaturystyka.pl

Agnieszka Żakiewicz - Pracownik biura projektu - azakiewicz@szkoleniaturystyka.pl

Mariola Milewska - Opiekun techniczny szkoleń - mmilewska@szkoleniaturystyka.pl

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE; REGULAMINY I TEMATY SZKOLEŃ DOSTĘPNE POD LINKAMI:


http://www.rotwl.pl/resources/Szkolenia_EFS/kadry_formularz_firma_final_mono.doc
http://www.rotwl.pl/showFlash.php?height=510&width=610&file=http://www.rotwl.pl/resources/Szkolenia_EFS/kadry_formularz_firma_final_mono.pdf
http://www.rotwl.pl/resources/Szkolenia_EFS/kadry_formularz_os_final_mono.doc
http://www.rotwl.pl/showFlash.php?height=510&width=610&file=http://www.rotwl.pl/resources/Szkolenia_EFS/kadry_formularz_os_final_mono.pdf
http://www.rotwl.pl/showFlash.php?height=510&width=610&file=http://www.rotwl.pl/resources/Szkolenia_EFS/kadry_regulamin_rekrutacji_final_v3_mono.pdf
http://www.rotwl.pl/showFlash.php?height=510&width=610&file=http://www.rotwl.pl/resources/Szkolenia_EFS/kadry_tematy__szkolen.pdf


O izbie | Członkowie | Zarząd Oddziału | Aktualności i komunikaty | Oddziały PIT | Galeria | Kontakt
Stronę odwiedzono 736294 razy. Copyright (C) 2008 by keid.pl