>> Aktualności » Podsumowanie Badań Ruchu Turystycznego w Łodzi i Regionie Łódzkim w 2009 roku; relacja z konferencji

Podsumowanie Badań Ruchu Turystycznego w Łodzi i Regionie Łódzkim w 2009 roku; relacja z konferencji

2010-05-06

 

W dniu 29 kwietnia w Hotelu Światowit odbyła się konferencja podsumowująca badania ruchu turystycznego w Łodzi i Regionie Łódzkim, za rok 2009. W konferencji uczestniczyli m.in.: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Elżbieta Hibner, Wiceprezydent Miasta Łodzi – Wiesława Zewald, Dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu - Profesor Stanisław Liszewski, Dyrektor Biura ROTWŁ Zbigniew Frączyk oraz liczna grupa reprezentantów branży turystycznej, samorządów, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz turystyki.Badania były prowadzone przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Urzędu Miasta Łodzi.  Metoda badań i raport końcowy został opracowany przez zespół ekspertów z Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. Stanisława Liszewskiego, powołany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Pragniemy również poinformować, iż przy wsparciu łódzkich samorządów, rozpoczęliśmy kolejną edycję badań za rok 2010, we współpracy z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Łódzkim Towarzystwem Naukowym.

Głównym celem badań było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, określenie jego struktury,  dynamiki i efektów finansowych, a także porównanie wyników z badaniami prowadzonymi w 2008 roku.

Prezentowane wyniki dotyczą ruchu turystycznego uwzględniają dostępną bazę danych GUS, badania ankietowe, materiały z badań własnych autorów oraz prac licencjackich i magisterskich realizowanych na kierunku turystyka i rekreacja w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

Badania ankietowe przeprowadzano równolegle na terenie Łodzi i województwa łódzkiego w dniach od 10 czerwca do 15 października 2009 roku. W analizie uwzględniono łącznie 2311 przeprowadzonych poprawnie kwestionariuszy, w tym 759 na terenie Łodzi.

Wnioski płynące z badań napawają optymizmem. Województwo łódzkie znalazło się na wysokiej pozycji wśród innych województw w Polsce pod względem liczby odwiedzających turystów, co zdecydowanie obala mit o nieatrakcyjności województwa łódzkiego. Jest to znacząca motywacja do zintensyfikowania wysiłków w celu poprawy pozycji naszego regionu zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych.

Badanie ruchu turystycznego w Łodzi i Województwie Łódzkim w 2009 roku -  dokument do pobrania:
[pdf, 7 MB]

Wnioski w wersji skróconej z badań ruchu turystycznego w Łodzi i Województwie Łódzkim w 2009 roku -  dokument do pobrania: [pdf, 850 kbit]

źródło: www.rotwl.pl


O izbie | Członkowie | Zarząd Oddziału | Aktualności i komunikaty | Oddziały PIT | Galeria | Kontakt
Stronę odwiedzono 749728 razy. Copyright (C) 2008 by keid.pl