>> Pakiet korzyści

To korzystne propozycje dla Członków Polskiej Izby Turystyki umożliwiające nie tylko profesjonalną promocję Ich ofert na forum międzynarodowym (targi zagraniczne, konferencje, workshopy, prezentacje, study tour) i na największych targach turystycznych w Polsce, ale też przekazywanie wiedzy o najważniejszych trendach światowej turystyki, zmianach dotyczących prawa w UE oraz możliwościach pozyskania środków unijnych na rozwój i promocję polskiej turystyki.

Pakiet korzyści Członków PIT jest sukcesywnie rozbudowywany, doskonalony i modyfikowany z czynnym udziałem Firm działających na rzecz polskiego przemysłu turystycznego oraz dla podniesienia jakości i konkurencyjności Firm świadczących usługi w dziedzinie turystyki.
Nasze propozycje to między innymi:
 • Reprezentowanie interesów branży turystycznej w Polsce i zagranicą (ECTAA);
 • Tworzenie i realizacja projektów wspierających rozwój polskiej turystyki wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, samorządami, LOT, ROT ;
 • Doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Szkolenia z zakresu najnowszych trendów światowej turystyki, promocji, rozwiązań prawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w nowych warunkach UE;
 • Reprezentowanie interesów branży turystycznej w Komisjach Sejmowych oraz Parlamencie i Rządzie;
 • Udział na preferencyjnych zasadach w najważniejszych targach turystycznych polskich i zagranicznych;
 • Kompleksowa informacja i promocja Firm zrzeszonych w PIT przy okazji międzynarodowych workshopów, konferencji, study tour oraz konkursów, których PIT jest organizatorem lub współorganizatorem
 • Organizacja konferencji prasowych oraz seminariów z udziałem mediów dotyczących ważnych spraw polskiej turystyki;
 • Opracowywanie ekspertyz i doradztwo dla Komisji Gospodarki oraz innych Komisji Sejmowych i Rządowych zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio sprawami turystyki;
 • Pomoc w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych z krajami UE oraz innymi krajami otwierającymi się na turystykę;
 • Organizacja study tour oraz workshopów z udziałem branży turystycznej innych krajów;
 • Stała współpraca z mediami w zakresie promocji nowych produktów oraz działań PIT na rzecz rozwoju regionów i polskiego przemysłu turystycznego.

O izbie | Członkowie | Zarząd Oddziału | Aktualności i komunikaty | Oddziały PIT | Galeria | Kontakt
Stronę odwiedzono 765856 razy. Copyright (C) 2008 by keid.pl